Welkom

Welkom op de website van de Raad van Kerken Epe.

De Raad van Kerken Epe is een overkoepelend orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland
en de Geloofsgemeenschap van de St. Martinus in het dorp Epe.
Via de link ‘Kerken’ komt u op de websites van de afzonderlijke kerken.
De Raad van Kerken Epe overlegt en bevordert de samenwerking en eenheid van de kerken.

Zij organiseren:

  • gezamenlijke diensten,
  • kanselruil,
  • gebedswakes in de veertigdagentijd,
  • kerstmiddag voor ouderen,
  • studie- en gesprekskringen,
  • maatschappelijke activiteiten
  • vasten maaltijd

Wilt u meer weten over de verschillende lidkerken of over onze activiteiten,
dan bent u van harte welkom op onze website.
Voel u zo vrij, zo vrij als de vogel uit onderstaand gedicht.

Vrije vogels

De vogels van de vrije lucht,
ze vliegen zomaar door het leven,
soms zijn ze druk, soms op de vlucht,
een beetje wind kan zorgen geven.

Ze tjilpen in hun eigen taal,
bewegen kwetterend de veren,
en fluitend doen ze hun verhaal,
om zo de schepper steeds te eren.

Wij zijn de vogels zonder tijd
en vliegen jachtig door het leven,
wij raken bijna alles kwijt,
toch is uw trouw ons bijgebleven.

Verwonderd denk ik : God blijft zorgen,
hij roept u en hij roept mij,
de vogels van de nieuwe morgen,
ga met ons mee, u hoort erbij.

(dichter onbekend)

Nogmaals…. Veel leesplezier.
Raad van Kerken Epe