Afscheid bestuursleden

Tijdens een informele bijeenkomst is afscheid genomen van de voorzitter van de Raad van Kerken dhr Cees Laponder en dhr Philip Hoogenraad. Laatst genoemde was verantwoordelijk voor de PR binnen de RvK. Dhr Laponder is vanaf 2002 voorzitter geweest dhr Hoogenraad was vanaf 1999 actief binnen de RvK.

Tijdens zijn afscheid noemde hij als hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap het 20 en 25 jarig jubileum van de RvK en de Koninklijke onderscheiding van dhr Hoogenraad.

Aan het einde van zijn toespraak overhandigde hij aan zijn opvolger, dhr Anne Zweers, het brevier van Bonhoeffer. Dit is een traditie die ingevoerd is door de eerste voorzitter Mevrouw Vreekamp van de RvK, die het brevier in 1996 overhandigde aan dhr Franken. In 2002 kreeg dhr Laponder het brevier van dhr Franken.