Afscheid Minke.

Prediker 3:1 zegt: Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Wij, als Raad van Kerken Epe, mochten een lange periode, 10 jaar lang, gebruik maken van de talenten van Minke. En nu is dan de tijd gekomen dat ze haar werkzaamheden voor de R.v.K neerlegt. Voor haar en Jan is nu de tijd gekomen voor andere dingen die moeten gebeuren. Nu meer in de privésfeer. Met grote waardering en dankbaarheid kijken we terug op 10 jaar secretariaat. Geweldig Minke wat jij allemaal hebt gedaan. We zullen je missen, maar wat gunnen we het jou van harte om het wat rustiger aan te doen.

Zonder compleet te zijn volgt hier een korte opsomming van wat Minke allemaal deed:
Agenda’s opstellen met juiste plaats en tijdstip.
Notuleren, zeer leesbaar en met uitleg.
Archief bijhouden, wat betekende vele dagen vertoeven in het archief.
Deel uitmaken van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, deze twee zijn later samengevoegd.
Cadeaus regelen zoals voor zieken enz.
Jaarlijks de kerstkaarten verzenden namens R.v.K.Dag van de Dialoog.Enz. enz.

Minke bezit een aantal voortreffelijke eigenschappen:
Punctueel was ze altijd.
Kennis had ze.
Ze had veel routine om de “goede bocht “ te nemen en weer door te gaan.
Minke had veel waardering ook voor anderen.
Dan de oecumene in ons dorp Epe. Dit ligt haar na aan het hart, samen met velen staat zij ervoor!
Minke en Jan, wij wensen jullie beiden een fijne rustiger tijd toe in goede gezondheid na deze intensieve, actieve periode!