Diensten in de stille week.

STILLE WEEK 2019

Kerkdiensten van de Raad van Kerken Epe

Op Palmzondag 14 april begint de cyclus van kerkdiensten in de Stille week voor Pasen.

’s Avonds zal in de Grote Kerk een oecumenische meditatieve viering worden gehouden. Het koor ‘To You’, onder leiding van Henk van der Maten zal het Passie-oratorium ‘Harvest of Sorrow’ van Joseph M. Martin ten gehore brengen met instrumentale begeleiding op piano, Henk van der Maten, synthesizer, Willem Veldkamp en dwarsfluit, Willeke van den Bosch. De koorzang wordt afgewisseld met Bijbellezingen. De dienst begint om 19.00 uur. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden.

Op maandag, dinsdag en woensdag (15, 16 en 17 april) worden oecumenische Gebedswaken gehouden in de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur tot ± 19.30 uur. De gebedswake is een meditatief moment in de Stille week met Bijbellezingen, liederen en gebed. De voorgangers zijn resp. ds. A.M. van de Wetering, pastor W. Vroom en ds. L.J. Versteeg.

Op Witte Donderdag (18 april) is de gezamenlijke viering in de Grote Kerk, aanvang 19.00 uur. In deze dienst volgen we Jezus en zijn leerlingen bij de instelling van het avondmaal en gaan ook wij aan tafel om brood en wijn met elkaar te delen. De voorganger in deze dienst is ds. G.C. Buijs.

Let op: deze dienst begint, evenals vorig jaar, om 19.00 uur.

Na de Witte Donderdag viering wordt in de Grote Kerk vanaf 20.30 uur de televisieproductie van de ‘Passion’ live geprojecteerd op een groot scherm.

De Stille week wordt afgesloten met de Paaswake op Stille Zaterdag (20 april) in de Grote Kerk, aanvang 21.00 uur. In deze viering staat eerst het Licht centraal in de vorm van de Paaskaarsen die worden binnengebracht en het licht dat we aan elkaar doorgeven. Na de Bijbellezingen van de Paasnacht gedenken we onze doop en na de verkondiging over de nieuwe morgen en het open graf gaan we met het Licht de wereld in. De voorganger in deze dienst is ds. A.M. van de Wetering.