Liturgie

A. Op het gebied van liturgie

1. Werkgroep liturgie

De taak van deze werkgroep is, in overleg met de betreffende de voorganger, het voorbereiden en organiseren van diverse oecumenische diensten en gebedswakes in Epe. Dit zijn:
Kanselruildienst gecombineerd met de gebedsdienst voor eenheid van de Christenen; hierbij gaan de Eper pastores in een andere dan hun eigen kerk voor; in alle kerken wordt dezelfde liturgie gevolgd
Palmzondagavond dienst; mediatieve viering met Passie muziek door een koor
Gebedswaken in de Stille week
Witte Donderdag viering (PKN)
Paaswake (PKN)
Taizé vieringen met een ad hoc koor
Gebedswaken in de adventstijd

De werkgroep houdt zich ook bezig met bezinning over de invulling en vormgeving van de oecumenische diensten in Epe.
De werkgroep bestaat uit leden van de kerken die bij de Raad van Kerken zijn aangesloten.
Contactpersoon: Dhr Henk Huisman,  Allendelaan 6, 8181 DA  Epe.