Maatschappij

B. Op het gebied van kerk en maatschappij

1. Werkgroep maatschappelijke activiteiten

De taak van deze werkgroep is het ontwikkelen van activiteiten op het raakvlak van kerk en samenleving. Hierbij kan o.a. aan de volgende activiteiten worden gedacht:
Voorlichtings-/discussieavond over de zorgproblematiek
Discussieavond over de integratie
Voorlichtings-/discussieavond over euthanasie
Discussieavond over gentechnologie en voedsel

Activiteiten voor de komende tijd worden in overweging genomen doch zijn nog niet bekend. Zij moeten echter inspelen op de actuele maatschappelijke situatie.
Contactpersoon: Vacature.
2. Werkgroep kerstmiddag voor ouderen.

De taak van deze werkgroep is de organisatie van de jaarlijkse kerstmiddag. Deze wordt gehouden in de week voorafgaande aan de kerst. Deelname staat open voor kerkelijke en randkerkelijke ouderen uit de diverse kerkgemeenschappen, met uitzondering van diegene die in een verzorgingstehuis wonen, omdat deze hieraan zelf aandacht schenken. De maaltijd wordt gehouden in gebouw “Grote Kerk” en er nemen 100 tot 125 ouderen aan deel. Bij toerbeurt wordt de middag geleid door een pastor van één van de kerkgemeenschappen en duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur. Opgave via de dominee, pastoor of diaconie.
Contactpersoon: Mv. J. Bruil.