Organisatie

organigram-rvk1

Samenstelling dagelijks bestuur (DB) en algemeen bestuur (AB).

  • Voorzitter AB/DB: mv A. de Groot
  • Secretaris AB/DB : dhr B. van der Tuin
  • Penningmeester AB/DB : dhr W.Vink
  • Lid algemeen bestuur : mv Ds A.M. van de Wetering
  • Lid algemeen bestuur : mv R. de Graaf
  • Lid algemeen bestuur : mv A.M.C. Epping
  • Lid algemeen bestuur : dhr A.Maas