PR

1. Werkgroep public relation

De taak van de werkgroep is het in brede kring bekend stellen van de activiteiten van de Raad van Kerken. Hiertoe ontplooit de werkgroep de volgende activiteiten:
Brochure oecumenische gespreksgroepen. In een brochure wordt ieder jaar rond september een programma van oecumenische gespreksgroepen door de Raad van Kerken aangeboden. Het programma draagt bij aan een ontmoeting tussen de leden van de diverse kerken.
Oprichting en onderhoud van welkomstborden. Op initiatief van de Raad van Kerken zijn bij de belangrijkste invalswegen van Epe verwijsborden geplaatst met de aanvangstijden van de kerkdiensten van de verschillende kerken.
Overige PR: bekend stellen van activiteiten door of namens de Raad van Kerken (bv info avonden en vooraankondigingen van diensten van de Raad van Kerken o.a. in kerk- en regionale bladen)

Contactpersoon:Vacature