Regenboog Kerk

regenboogkerk

– De gemeente van de Regenboogkerk is gereformeerd en maakt deel uit van de Protestantse     Kerk in Nederland. De verscheidenheid van beleving vindt haar eenheid in het geloof van Jezus onze Heer.
– Adres:Beekstraat 33.
– Diensten: zondagmorgen 9:30 uur (mei t/m sept) of 10:00 uur (okt t/m april).
Zondagavond 19:00 uur, alleen de 1 en 2 e zondag van de maand,in de even
maanden in de Goede Herderkerk, in de oneven maanden in de Regenboogkerk. Geen   avonddiensten in de maanden juli en augustus.
– Er wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek met eventuele aanvullingen uit andere bundels. In de ochtenddiensten worden de liederen met behulp van een beamer geprojecteerd. In de       avonddiensten zijn liedboeken aanwezig.
– In gebouw ‘Antenne’ bij de Regenboogkerk is er elke zondagmorgen oppas voor de kinderen     tot 4 jaar en Kinderdienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij maken het begin en het einde   van de dienst in de kerkzaal mee.
– Voor meer informatie: Mw. ds. A.M. v.d. Wetering, tel 0578 627732.
www.regenboogkerk.nl