Sobere maaltijden

 

Samen op weg naar Pasen.

Ontmoeting en bezinning bij vier sobere maaltijden
op vier vrijdagen tijdens de vastentijd
in vier kerken in Epe.

De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen)
hierbij van harte uit.

U / Jij bent welkom!*

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning.
Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om 
gelouterd het lijden en sterven van Christus te gedenken
én de verrijzenis van Christus met Pasen te vieren.
Het klinkt wel tegenstrijdig: een maaltijd, vasten en toch eten?!
Bij de maaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert gaat het vooral
om soberheid en het samen optrekken
als Christenen op weg naar Pasen. Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

Tijdens de maaltijd staan we stil bij het (jaar)thema voor 2019:

Aan tafel met Jezus…

De deur zal om 18.00 uur opengaan. De maaltijd start om 18.30 uur
  -  op 22 maart in de Regenboogkerk/De Antenne aan de Voorthuysenstraat
  -  op 29 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg
  -  op 5 april in de Grote Kerk aan de Beekstraat
  -  op 12 april in de RK Martinuslocatie aan de van der Hulststraat 1.

In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag
voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft:

  -   voor 22 maart bij:
     Lee de Kool, tel.: 0578 – 62 10 37
  -   voor 29 maart bij:
     Ammy van de Velde, tel.: 0578 – 61 50 56
  -   Voor 5 april bij:
     Hermien Makaske, tel.: 0578 – 61 27 00
  -   Voor 12 april bij:
     Plony Epping, tel.: 0578 – 61 19 07

Per maaltijd kunnen + 30 gasten worden ontvangen.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De meeropbrengst
is voor de plaatselijke voedselbank.